O wydarzeniu

Kadra zarządzająca w każdej branży, ma do czynienia z dużą ilością danych, którą można postrzegać zarówno jako obciążenie, jak i możliwość. Kierownictwo nadzorujące dane firmy, musi znaleźć równowagę między codziennym zarządzaniem danymi, a skutecznym ich wykorzystaniem.
Udział w Big Data Summit będzie dla słuchaczy wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się jak skutecznie zarządzać, chronić i wykorzystywać rosnące ilości danych w przedsiębiorstwie. Z naciskiem na najlepsze praktyki, podczas wydarzenia eksperci branżowi odpowiedzą na kluczowe pytania:
• Jak zapanować nad lawinowym przyrostem danych?
• Jak wykorzystać w pełni potencjał danych?
• Jak zabezpieczać, archiwizować, przetwarzać i analizować dane?
• Jakie metody wdrażać dla poprawy jakości pracy danych?
Konferencja pomoże nabyć słuchaczom wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji.

Kluczowe zagadnienia, które zostaną poruszone podczas konferencji:

– Big Data – fakty i mity,
– Nowości i trendy w rozwoju narzędzi Big Data,
– Big Data w strategii przedsiębiorstwa,
– Big Data – skuteczne zarządzanie i bezpieczne przechowywanie,
– Biznesowe znaczenie obszaru BigData – nowe możliwości analizy danych o klientach,
– Nowości i trendy w Business Intelligence,
– Hurtownie danych – wdrażanie i integracja danych,
– Performance Management – zarządzanie wydajnością,
– Skuteczny controlling procesów,
– Zarządzanie kosztami działań,
– Zarządzanie danymi w chmurze.

Do udziału w konferencji zapraszamy osoby odpowiedzialne za:

– dobór technologii oraz systemów informatycznych,
– podejmowanie strategicznych decyzji wewnątrz organizacji,
– rozwój i organizację przedsiębiorstwa,
– zakup i wdrażanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem.
w szczególności:
– Prezesów i Członków Zarządu,
– Dyrektorów Generalnych i Zarządzających,
– CIO, Dyrektorów, Kierowników oraz Managerów działów informatycznych oraz technologii,
– Liderów oraz Managerów Business Intelligence i analiz biznesowych,
– Dyrektorów zarządzania wydajnością,
– Kierowników projektów,
– Dyrektorów ds. strategii i rozwoju,
– Reprezentantów departamentu Business Development,
– Managerów i administratorów hurtowni danych,
– Managerów baz danych, hurtowni danych,
– Managerów działów R&D,
– Analityków biznesowych – obszar IT,
– Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. operacyjnych,
– Dyrektorów finansowych,
– Dyrektorów, Kierowników i Managerów ds. zakupów.